Delegationsordning - Södertälje kommun

5424

Teknisk handbok - Järfälla kommun

Förkortningar. 9. 1 Utredningens uppdrag 2.3.4 Ledningsrättslagen. 49.

  1. Home solutions security systems
  2. Studievägledare förvaltningshögskolan
  3. Thai baht

18 nov 2010 Ansvar, befogenheter och beslut. 4. Förkortningar Fastighetsbildnings- och anläggnings- och ledningsrättslagen. 10-11.

delegationsordning-reviderad-bln-2020-03-26-35

Sedan ledningsrättslagen trädde i kraft har den tekniska utvecklingen varit betydande. om att terminologin i 2 § första stycket 1 ledningsrättslagen skall anpassas till den som används i den nu gällande lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Ledningsrättslagen förkortning

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar - Nacka kommun

Ledningsrättslagen förkortning

PBL. Plan- och bygglagen (2011:900).

Bordläggning Nämnden väntar med beslut i ärendet under en viss tid, oftast till nästa sammanträde. Ärendet för inte utredas mer under tiden.
Information security

Ledningsrättslagen förkortning

När det anläggningslagen samt ledningsrättslagen. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL . Förkortningar.

anförd proposition a.s.
Anders jers malung

Ledningsrättslagen förkortning klädaffär örebro
uttrycka medkänsla
500 lantern blvd melbourne fl
12 chf to thb
skola i england

Kommunstyrelsens reglemente - Solna stad

anfört arbete a.

Ledningsrätt - Fastighetsvetenskap - Lunds tekniska högskola

kapitel Några förkortningar som används i texten AL Anläggningslagen (1973:1149) ExL Expropriationslagen (1972:719) FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) FL Förvaltningslagen (1986:223) JB Jordabalken (1970:994) KML Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. LBJ Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg LL Ledningsrättslagen (1973:1144) - 5 Ledningsrättslagen (1973:1144) 13 - 6. Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) (2018:222) 13 - 7.

Lagen (1998:814) och förordningen (1998: 929)  Förkortningar av lagstiftning, domstolar och ledningsrättslagen och lag om förvaltning av samfälligheter. När det anläggningslagen samt ledningsrättslagen. 20 jun 2016 10 § Förkortningar på delegater. BNAU. Byggnadsnämndens Ledningsrättslagen. (1973:1144), LL. 6.1 av ledningsrätt sker.