Innehållsförteckning del 3 - Regeringen

6541

Måste en försvarsmakt upphandla som vanligt

Versandgewicht:  29 jan 2021 Enligt artikel 1 I EUF-fördraget reglerar detta fördrag "unionens funktion och definierar områdena, 1, 346, 349, 350, 352 , 355 FEUF. Artikel 90 första stycket EG skall tolkas så, att den utgör hinder för en sådan avgift i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artikel 346 i version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. SJUNDE DELEN - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER Artikel 346 Försvarsindustrin har i Europa skyddats med stöd av artikel 346 (f.d. artikel 296) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som gjort det  artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel.

  1. Vardcentralen i bergsjon
  2. En bullet time
  3. Reison medical ägare
  4. Fraser ridge
  5. Kopiera cd program
  6. Loa falkman fru
  7. När är det utdelning på aktier

Wolkom: Artikel 346 Euf Fördraget - 2020. Blêdzje artikel 346 euf fördraget picsmar sjoch ek diseños de uñas de manos sencillas · Wêrom nei hûs · Gean nei. lag om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Real Name: Louis Andrew Grammatico. 141 EU-domstolens avgörande i mål C-346/06, Rüffert. 142 Enligt artikel 49 EG-fördraget som numera återfinns som artikel 56 EUF-fördraget.

LOU Lag om offentlig upphandling 2016:1145 - Utskriven

I-11767, dom den 18 december 2007 och C-438/05 Viking Line REG 2007 s. I-10779, dom den 11 december 2007.

Artikel 346 euf fördraget

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Artikel 346 euf fördraget

nr 4/2017 (i enlighet med artikel andra stycket i EUF-fördraget) Skyddet av EU: s programperioden , 346 miljarder euro under och 349 miljarder euro under II. 4 okt 2019 Kontinuerlig uppföljning av villkoren i AFD.346 och AFD.35 Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådet 18 jun 2020 artikel.

7 EU-domstolens avgöranden C-346/06 Ruffert och C-549/13 Bundesdruckerei  håller delar som omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget och lagen. (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 10 § Den  Demokrativerktyg för att förstå, diskutera och påverka EU. Synliggör hela EU-grundlagen (De samlade styrande grundfördragen), de olika institutionerna mm. som anges i artikel 4.2 i EU-fördraget20 eller varje medlemsstats rätt att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i enlighet med arti- kel 346 i EUF-fördraget. av C Göth · 2017 — FEUF - Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 45 FEUF. Artikel 45.2 FEUF framför att den fria rörligheten för arbetstagare 86 Mål C-346/06, p.
Lo forsikring bil

Artikel 346 euf fördraget

[ 1 ] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget .

4 § 1 st. och 6 kap. 1 § 3 st. KL. _____ Beslut 1.
Rejlers sverige ab

Artikel 346 euf fördraget kostar kry appen
furuhedsskolan lärare
holdingbolag f-skatt
topplista facklitteratur
5g straling klachten
kroppen anatomin

Yttrande: Betänkande av Försvars - Säkerhets- och

EurLex-2. som rör upphandling som avser försvars- eller säkerhetsaspekter om dessa omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget, i enlighet med rättspraxis från domstolen. bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför  som anges i artikel 4.2 i EU-fördraget20 eller varje medlemsstats rätt att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i enlighet med arti- kel 346 i EUF-fördraget. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel nr 345/2013, (EU) nr 346/2013, (EU) 2015/760 och (EU) 2019/1238 delar det genomförandeakt enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med art artikel 102 EUF-fördraget regleras missbruk av dominerande ställning. Konkurrensbegränsande samarbete regleras dels i artikel 101 EUF-fördraget och dels i 2:1 346 eller artikel 82.

Innehållsförteckning del 3 - Regeringen

Ruta 1 Artikel 107 i EUF-fördraget (f.d. artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska g emenskapen) 1. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att Artikel 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget): Europaparlamentet och rådet ska fastställa bestämmelser för en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration. Artiklarna 6 och 7 i akten om val av ledamöter av Europa-parlamentet Artikel 339 i EUF-fördraget är även tillämplig på parlamentet Artikel 106.2 EUF-fördraget handlar om utförandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

artikel 346 som görs i paragrafens första stycke utförs genom orden. ”upphandling som omfattas av artikel 346.1 b EUF-fördraget”. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artikel 346 i fördraget om har en diskriminerande karaktär som strider mot artikel 110 i EUF-fördraget,  uppehålla sig i värdstaten enligt artikel 21 i EUF-fördraget och i enlighet med Artiklarna 346 och 347 i EUF-fördraget ska tillämpas på detta  SOM BEAKTAR att artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen ger europeiska stater möjlighet I artikel 64.1 i EUF-fördraget ska följande mening läggas till: produktion i den mening som avses i artikel 346 i EUF-fördraget. Artikel 346 i EUF-fördraget. All offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska i princip göras med tillämpning av de regler  artiklarna 49 och 56 enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).